<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16559049\x26blogName\x3d%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%8A+%D8%B5%D9%80%D8%AD\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mashi97.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dar_SA\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mashi97.blogspot.com/\x26vt\x3d-354575677101185349', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

16 ذو الحجة 1427

االشغلة معقدة

القضية معقدة
:(

17:51 | 20 تعليقات


تعليقات:

Blogger فتاة الظهيرة فيŠ 16/12/27 18:38
 

السلام عليكم ..

أي شغلة !!!!
الله يعينك ويفك عقدتها

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous رياضاوي فيŠ 16/12/27 18:51
 

فك الله كل العقد :)

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous بندر فيŠ 16/12/27 19:23
 

الله يفرجها عليك و على المسلمين ..

لو تشرح إيش الحكاية و نشوف كيف ممكن نساعدك
أقل شيء إنك تفضفض لنا ..

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous محمد بشير فيŠ 16/12/27 20:21
 

الله يسهل أمورك ..

بس ما في شي معقد ..
توكل على الله وركز شوي .. وتنحل أمورك بإذن الله :)

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Blogger mashi_97 فيŠ 16/12/27 20:38
 

الأخت فتاة الظهيرة
آميــن
شكراً للدعاء

الأخ رياضاوي
آميــــــــــن
:)


الأخ بندر
آميـــــــن
والشرح صعب بسبب العيون التي تشاهد


الأخ محمد بشير
آميــــن
بإذن الله تنحل
شكراً لك

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous ENG-SAAD فيŠ 16/12/27 22:18
 

اتوقع الاختبارات لكن اعقلهاو توكل..


والله يوفق الجميع

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous سوالفي فيŠ 16/12/27 23:01
 

حدد لو سمحت قضية أو شغلة واحد من الاثنين :)

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous المرأة الحديدية فيŠ 16/12/27 23:03
 

الله يعينك ياماشي صح
الله يسهل عليك كل التعقيدات اللي انت تعاني منها
سواء دراسه او اي شي ثاني
آآآآآآآآآآآآمين

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous عبدالله الدماك فيŠ 17/12/27 06:00
 

أقول

الشغلة مو بس معقدة
الا مليانة عقد
من جد أنا ما أعرف ايش ممكن يصير

بس العقد هذه راح تنفك


والحياة كذا
--------
ياابويا
وسع صدرك

مادام ماكو جزاء هنا
فالحمدلله على هذا العدل

لأنوا هذا اللي ممكن يخلي الواحد مرتاح

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous 7ala فيŠ 17/12/27 11:10
 

لو شغلة وحده اللي معقدة .. بسيطه ! والله أشياء يا ماشي ... أشياااااء

الله يعين الجميع و يخفف عنك يا رب و يجبلك كل خير

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous غير معرف فيŠ 17/12/27 16:49
 

كل عقده ولها حلال
استعن بالله ولا تعجز
احسن ما في ماشي انه يقطها وهو ماشي
:-)
بالتوفيق ان شاء الله

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Blogger الفيلسوف فيŠ 17/12/27 23:09
 

الله يكون معاك ويوفقك
شد حيلك وتوكل على ربك

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Blogger m_bet0hm فيŠ 19/12/27 02:16
 

الله يفك عقدة الجميع

ويحل المشاكل يــــارب

بالتووفيق لك ياماشي صح

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous المفكر فيŠ 20/12/27 10:23
 

طالما أنت ماشي
وماشي صح

فراح تنحل
واطمئن
إحنا موجودين إن لزم الأمر

انت بس قول
يامسهل

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous حامل المسك فيŠ 21/12/27 15:10
 

بس الشغله
الحياة كلها اصبحت معقده
وانت ماشي صح
كن بخير

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous غير معرف فيŠ 21/12/27 19:34
 

بس لها رب يفكها و ان ما انفكت فما فيها او في توقيتها خير..

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Blogger mashi_97 فيŠ 22/12/27 04:20
 

الأخ
ENG-SAAD
آميـن
شكراً لمرورك

الأخ سوالفي
والله انا كاتبهـا وقلت أكيد في واحد بيطلع لي فيهـا
يا أخي وحده بالفصحى ووحده بالعاميه
:p

الأخت المرأة الحديدية
آميـن يارب العالمين
سعدت بزيارتك واطلالتك

الأخ عبدالله الدماك
بإذن الله كل العقد تنفك
سعيد بزيارتك

الأخت حلا
والله صدقتي
أشياااااااء معقدة
سعيد بزيارتك

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Blogger mashi_97 فيŠ 22/12/27 04:23
 

الأخت ليال
مشكورة على الجملة الحلوة
:)
سعيد بمرورك


الأخ الفيلسوف
آميــــن
ولك يابعد قلبي


الأخت مضيعة بيتهم
آميـن
سعيد بمرورك


الأخ المفكر
ماتقصر
وأشكرك من كل قلبي
والله يوفق الجميع


الأخ حامل مسك
صحيح الحياة معقدة
ولامستراح إلا تحت شجرة طوبي
سعيد بزيارتك


الأخت خولة
جزاج الله خير
بإذن الله تنحل
مشكوووورة

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Blogger mashi_97 فيŠ 22/12/27 04:25
 

الأخ المفكر
دائماً أود القول لك
بشكري الجزيل لكلماتك التي احرجتني
والحقيقة حاولت التعليق في مدونتك
ولكن لا أعلم ماهي المشكلة في التعليق في بعض المدونات
وأعتقد بأن البيتا هو السبب
أكرر لك شكري مرة أخرى

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous غير معرف فيŠ 12/3/30 18:42
 

情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

تعليقات

عودة للصفحة الرئيسية

روابط لهذا الموضوع
الاشتراك في
الرسائل [Atom]

Powered by Blogger View My Public Stats on MyBlogLog.com

ساند فلسطين ولبنان

web site counter