<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16559049\x26blogName\x3d%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%8A+%D8%B5%D9%80%D8%AD\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mashi97.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dar_SA\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mashi97.blogspot.com/\x26vt\x3d-354575677101185349', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

١٣ جمادى الآخرة ١٤٢٧

الله يعدي هالصيفيـة على خيــر

في هذا الصيف ومع مادة استراتيجات في علم الأدارة أدرس مادة نظام سياسي في الأسلام وكل من هاتين المادتين تخوضـان في السياسة ، مع رغبـة كل من المحاضريـن للأبتعاد عن تطبيق مايحتويه المنهج على واقعنـا المعاصر ، فالدكتور في مادة النظام السياسي ذكر بـأن أسس الدولة العقديـة في الأسلام ثلاثـة
1- الخضوع لله وحده والحاكم له الطاعة فقط
2-الجميع سواسية في الدولة الأسلاميـة
3- للحاكم سلطة التنفيذ وليس التشريع
أرجو من كل شخص أن يقرأ هذه النقاط ويطبقهـا بواقعيـة على دولنــا المحروسـة من مـامـا أمريكــا
لم أرتاح إلا أن أرفع يدي لسؤال الدكتور بعد نهاية المحاضرة وقطع الحديث الجدلي الدائر حول مشروعية نقل الأعضاء ، سألت الدكتور هذا السؤال
في حال انتفت إحدى هذه الأسس ماهو الحل الواجب فعله ؟؟
أجاب الدكتور بأن السلطة التشريعيـة يجب أن تحاسب الحكم وأن لم يستجب تقوم بعزله
طيب يادكتور ، كيف تقوم السلطة التشريعية بعزل الحاكم وهو من قام بتعيينهـا ؟؟
لا يصح يجب أن تقوم السلطة التشريعيـة بواجبهـا
ولكن يادكتور لن يكون الحاكم بالسذاجة والغباء كأن يقوم بإصدار أمر تشريعي كما هي النقظة الثالثة دون أن يدعم أقواله باجتهادات وفتاوي من بعض العلماء ؟؟
آآه أن تقصد من يسمون بعلماء السلاطيـن ولكن هذه ومن ذلك وفي وبدأ يذكر كلامـا لا أعلم ماذا يقصد فيه بالضبط
ولكن بعد سؤالين ذكرت فيه مايحدث في تونس كمثال وابتعاد عن الخوض في المحظور وكذلك عن حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاب الدكتور بأن لدي لبس ما لا أعلم ماهو
وأنـا توقفت عن الأسئـلة وسأتوقف عن الخوض في السياسة
وعسى الله يعدي هالصيفية على خير

٢٣:٥٩ | 8 تعليقات


تعليقات:

Anonymous lolo فيŠ ١٥/٦/٢٧ ١٩:٤٧
 

السلام عليكم ..
شكل كل الدكاتره كذا ..
اذا هي نظام سياسي و اجتماعي في الاسلام ..
فهي نفس الماده اللي ادرسها حاليا !!
الدكتوره قررت تعطينا النظام الاجتماعي .. و وضع المرأه في الاسلام
و اخر 3 محاضرات فيها شويه معلومات عن السياسه في الاسللااام ..
ورحم الله من لعن ساااس ويسوووس و ما اشتق منها : #

تقديري ..

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Blogger mashi_97 فيŠ ١٥/٦/٢٧ ٢٠:١٥
 

دكاترتنـا يعملون بالمثـل اللي يقول
ابعد عن الشر وغني لــه
وعذرهـم أن الشباب مستهتر وماعنده سالفـه وغير مبالي
ونسوا بأنهم هم اللي مو قد تحمل المسؤوليـة وقول كلمة الحق بصراحـه
شكراً لمرورج وتعليقج أخت لولو

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous غير معرف فيŠ ٢٢/٦/٢٧ ١٣:١٩
 

Keep up the good work
»

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Blogger mashi_97 فيŠ ٢٣/٦/٢٧ ١٣:١٢
 

!!!!!

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous عبيد فيŠ ٧/٧/٢٧ ١٢:٢٥
 

الله يعدي هذي الصيفيه على خير

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous غير معرف فيŠ ١٦/٧/٢٧ ١٦:٥٦
 

Excellent, love it!
» » »

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous غير معرف فيŠ ١٧/٢/٢٨ ٠٩:٠٤
 

best regards, nice info National merit scholarship sat score Price of honda pilot leadership training seminars for business Star wars lia porn human resource training management training bargain Interior designer wilton Cahicago cooking school Computer service for small business Zithromax and pregnancy sales management training Ie popup blocker 2.0 Broker mortgage How long does vicodin stay in system angry management courses Buy nexium and ambien online Seroquel used for children Wholesale ladies hiking boot executive secretary training in washington dc md graduate core courses of management science

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous غير معرف فيŠ ٢٧/٢/٢٨ ٠٠:٢٠
 

Very cool design! Useful information. Go on! »

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

تعليقات

عودة للصفحة الرئيسية

روابط لهذا الموضوع
الاشتراك في
الرسائل [Atom]

Powered by Blogger View My Public Stats on MyBlogLog.com

ساند فلسطين ولبنان

web site counter