<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16559049\x26blogName\x3d%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%8A+%D8%B5%D9%80%D8%AD\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mashi97.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dar_SA\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mashi97.blogspot.com/\x26vt\x3d-7741914014925425978', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

١١ جمادى الآخرة ١٤٢٧

7/7

في هذا اليوم كان موعد اللقاء الدوري لقدامى المكتبة وهو النشاط والمحضن التربوي الذي ترعرت فيـه ، وتاريخ هذا اللقاء تاريخ مميز وهو 7/7
وغير ذلك تم الأعداد لهذا اللقاء من قبل شهريــن وأكثر من ذلك كلمـا قابلت شخصا يسألني ، هاه ماشي سوف تحضر اللقاء؟؟ ولكن ماشي صح شعر بالأرهاق بعض الشيء فأمل نفسه بالنوم قليلاً لمدة ثلث ساعة بعد صلاة المغرب ، وضعت رأسي للنوم لأجد نفسي قد استغرقت بالنوم لأكثر من ثلاث ساعـات ، أخلفت الموعد وفوت صلاة العشاء ، ماذا بقي على النفاق ؟؟
ولكن ماذا سوف أقول لأبو محمـد الذي ظل مداوماً على ارسال الرسائل التذكيرية للموعد وغير الأتصال الذي لم أجبه لأني وضعت الجوال على خاصية الصامت ، ولا أعلم هل سأكون مقصوداً في الرسالة التي أتتني في آخر الليل من أبو محمد وتقول
الشكر لكل من حضر والعذر لمن اعتذر ولقاءنـا القادم 8/9/2006
صحيح هل يكون استيقاظي في الصباح الباكر غداً منطقياً بعد أن نمت هذه السويعات القليلة ، أم هنـاك أسباب أخرى أكثر منطقية ؟؟

٢٣:٥٩ | 4 تعليقات


تعليقات:

Blogger Kol!ta فيŠ ١٥/٦/٢٧ ١٤:٢٥
 

النائم حتى يستيقظ..و لعله خير.

بالتوفيق في المرة القادمة :)

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Blogger layal فيŠ ١٥/٦/٢٧ ١٤:٢٨
 

ماشي
قريت قصة كافور الاخشيدي وله اكتبها لكم في بوست ؟؟
ذكرتني فيه لما تكلمت عن طموحك كوزير
بس بجد
شنو هي تطلعاتك لو صرت وزير اعلام ؟

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Blogger mashi_97 فيŠ ١٥/٦/٢٧ ١٤:٥٩
 

الأخت كوليتا
مشكورة على الجرعة التشجيعيـة

الأخت ليال
مالاحظتي أني شلت التعليقات في موضوع الوزير المزعوم
على العموم نتنظر قصة كافور الأخشيدي
الله يستر من كافور سمعته كلش مو عدله

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous غير معرف فيŠ ٢٦/٢/٢٨ ٠٩:٤١
 

Keep up the good work film editing classes

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

تعليقات

عودة للصفحة الرئيسية

روابط لهذا الموضوع
الاشتراك في
الرسائل [Atom]

Powered by Blogger View My Public Stats on MyBlogLog.com

ساند فلسطين ولبنان

web site counter