<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16559049\x26blogName\x3d%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%8A+%D8%B5%D9%80%D8%AD\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mashi97.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dar_SA\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mashi97.blogspot.com/\x26vt\x3d-354575677101185349', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

١٣ شعبان ١٤٢٦

حفرة، أنت في الإحساء


اليوم بدأً دوامي الجامعي بالجامعة ، وقد كنت قد توجهت ليلة أمس إلى الإحساء ، وأفضل شعار قد يطلق لهذه المدينة الكبيرة هو "حفرة ، أنت في الأحساء" أو " مطبة ، أنت في الأحساء " على غرار " أبتسم أنت في ... " ففي الأحساء لاتكاد تقطع متر في أي شارع حتى تسقط في حفرة أو ترتفع في الجو من مطبة مصابه بأمراض العصر ، ولاتسأل عن التخطيط فالمتواتر لدى أهالي الأحساء ، أن من قام بالتخطيط للمدينة كان " حسران" وبحاجة ماسة للذهاب للحمام ولهذا السبب قام بالتخطيط بسرعة فائقة حتىيتفرغ لقضاء حاجته ، أمـا الشقة التي اسكن فيهـا فقد تحولت إلى صحراء يرتع فيهـا الجرابيع والضبان ، وأنصح أي شخص يود قضاء عطلته في الصيد أن يأتي لشقتنـا ، فالتراب والغبار يملأ الأرجاء ، فكان لزامـاً القيـام مع الشباب باستنفار كامل للتنظيف ، والحمد لله الوضع مستقر ولكن لا زالت الدعوة للصيد باقية للأعزاء الزوار

١٨:٤٩ | 2 تعليقات


تعليقات:

Blogger chatterbox فيŠ ١٩/٩/٢٦ ٢٢:١٢
 

لما قريت موضوعك الاخير مال الواجب وقلت اني اول وحدة علقت في مدونتك قلت خل ارجع اشوف شنو كان تعليقي الاول :9
وبعدين رجعت قريت كل المواضيع مرة ثانية :)
بس بصراحة اول مرة اقرى هالموضوع
انا اصلي من الاحساء لووووووول بس بصراحة ولامرة زرتها ولامرة شفت لها صور وضاق خلقي لما قريت هالموضوع كنت ادري انها قديمة ومعفوسة وسمعت الكلام اللي ينقال عن اهلها لووووول بس موضوعك خلاني اشيل فكرة اني اروح واشوفها خلاص هونت :)

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

Anonymous غير معرف فيŠ ١٥/٢/٢٨ ١٨:٤٩
 

Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. »

روابط لهذا الموضوع:

<\$BlogBacklinkControl\$> <\$BlogBacklinkTitle\$> <\$BlogBacklinkDeleteIcon\$>
<\$BlogBacklinkSnippet\$>
نشر بواسطة <\$BlogBacklinkAuthor\$> \@ <\$BlogBacklinkDateTime\$>

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

تعليقات

عودة للصفحة الرئيسية

روابط لهذا الموضوع
الاشتراك في
الرسائل [Atom]

Powered by Blogger View My Public Stats on MyBlogLog.com

ساند فلسطين ولبنان

web site counter